Vilniaus nevalstybinio SOS darželio psichologės Gabijos Šukytės patarimai tėvams kaip padėti migraciją išgyvenančiam vaikui. Nuoroda.

“Čikagos Aidas” rašo, kokią skriaudą sukelia emigruojantys tėvai. Nuoroda. “Raganiukės” teatro spektaklis Seiniuose. Nuoroda.

Lietuvos ambasada Helsinkyje surengė kalėdinį vakarą Suomijoje gyvenantiems lietuvių vaikučiams. Nuoroda.

Ugdymo plėtotės centras rašo apie projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“. Nuoroda.

Šiaulių Didždvario gimnazijoje surengta gyvosios istorijos pamoka - susitkimas su rezistencijos dalyviais. Nuoroda.

ŠMM naujienraštis “Švietimo problemos analizė” rašo apie švietimo sistemos decentralizaciją. Nuoroda.

“Mokslo Lietuva” diskutuoja apie mokslo sistemos problemas - Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininko Dr Rimo Norvaišos mintys. Nuoroda.

Patiko (1)

Rodyk draugams